1397/05/30

ضخامت پارکت لمینت

ضخامت لمینت ها معمولا 8،10 و 12 میلیمتر است وپارکت لمینت را به کف نمی چسبانند،بلکه در ابتدا یک لایه فوم به ضخامت 2 میلیمتر رابروی کف پهن می کنند. لمینت را روی فوم نصب می کنند، لمینت ها دور تا دور و در هر چهار ضلع دارای شیارهایی (کلیک) هستند که در هنگام نصب شیارها در یکدیگر قفل می شوند یا به اصطلاح کلیک می شوند وهمین کلیک ها عامل ثابت نگهداشتن لمینت هابر روی کف می باشند. به همین علت نوع کلیک لمینت انتخابی بسیار با اهمیت است.پارکت لمینت به کف زیرین خود آسیب نمی زند و می توان تا چند بار آن را جمع و در محل دیگری مجددا نصب کرد

مطالب مشابه