• عنوان پروژه: ساختمان 24 واحدی - خیابان فاطمی

  • توضیحات:

    اجرای صفر تا صد پروژه مجتمع مسکونی 24 واحدی خیابان فاطمی 
    در مدت زمان 21 ماه